1. จากการค้นพบ (หน้าหลัก) เลือกพระคัมภีร์ หนังสือ และบท2. จากมุมมองบทให้แตะที่เส้นแนวนอนสามเส้นที่ด้านล่างซ้ายของหน้า
3. จากหน้าการตั้งค่า เลื่อนลงไปที่ Text Options แล้วเลื่อนจุดสีแดงจากจุด A ที่เล็กกว่าไปยัง A ที่ใหญ่ขึ้นจนกว่าจะพบขนาดตัวอักษรที่ต้องการ