มีอะไรใหม่ อะไรแก้ไข และบั๊กในปัจจุบัน

บักปัจจุบัน
Bible.is v3.3.9 วันวางจำหน่าย: 19 สิงหาคม 2021 บักปัจจุบัน พระคัมภีร์ของฉัน บทที่ซ้ำ ข้าม หรือเล่นในลำดับที่กลับกัน เสียงหยุดลงเมื่อสิ้นสุดบท ...
วันศุกร์, 29 เมษายน, 2022 เมื่อ 9:38 AM
มีอะไรใหม่ อะไรได้รับการแก้ไข
Bible.is v3.3.9 วันวางจำหน่าย: 19 สิงหาคม 2021 มีอะไรใหม่ พระคัมภีร์ของฉัน เครื่องมือเสียง (ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว) จะไม่หายไปจากมุมมองบทอีกต่อไป ...
วันพุธ, 25 พฤษภาคม, 2022 เมื่อ 12:01 PM