Để phát âm thanh Kinh Thánh, phim và nhiều nội dung khác trên Bib.is, tất cả những gì bạn cần là ứng dụng.


Để có phần giới thiệu nhanh (hoặc nhắc nhở) trong việc điều hướng các trang Kinh thánh.