אפשרות אודיו של מוזיקת רקע- התכונה המאפשרת למשתמש להפעיל/להשבית מוזיקת רקע (דרמה/נונדרמה)


אנא בצע את השלבים הבאים כדי למצוא את אפשרות האודיו של מוזיקת רקע:

שלב 1

מדף הגילוי הראשי גלול מטה אל גרסאות התנ"ך ובחר הצג הכלשלב 2

בחר את התנ"ך המועדף עליך

שימו לב: מוסיקת רקע תופעל כברירת מחדל כאשר היא זמינהשלב 3

מתוך פרטי הפרק בחרו בתפריט שלוש שורות בפינה השמאלית התחתונה כדי לגלות את הגדרות הפרק
שלב 4

מוסיקת רקע מופעלת = החלפת מצב לבן החלקה ימינה

מוזיקת רקע מושבתת = החלפת מצב אפור החלקה שמאלה
** לא יכול להיות זמין בכל התרגומים **