ב- DISCOVER, בחר חיפוש בראש.




חפש כל


  •  גרסת תנ"ך
  •  שפה
  •  מדינה



לאחר שמצאת את הגרסה הרצויה לך, בחר בה.




התנ"ך הרצוי שלך אמור להופיע בראש המסך.




גלול דרך ובחר את הספר ואת הפרק הרצוי.




לאחר מכן תועבר לתצוגת הפרק.







כיצד להדגיש פסוק יחיד:


                       


1. מתצוגת הפרק, הקש על הכתוב הרצוי


2. תופיע שורה שתדגיש את הכתובים המודגשים


3. בחרו בסמל ה- HIGHLIGHT ובחרו צבע


הערה: כדי להאיר את האור פשוט הקש על החלק המודגש והקש שוב על סמל ה- Highlight




 כיצד להדגיש כתובים מרובים




1. מתצוגת הפרק, הקש על מספר כתבי-יד ברצף עד שנבחר הכמות הרצויה


2. תופיע שורה תחת כל כתבי הקודש שיודגשו


3. בחרו בסמל ה- HIGHLIGHT ובחרו צבע


הערה: כדי להאיר את האור פשוט הקש על החלק המודגש והקש שוב על סמל ה- Highlight



 כיצד להדגיש חלק גדול מהכתובים




1. מתצוגת הפרק, הקש על הכתב הראשון כדי להדגיש ולהבטיח שהוא תחתון


2. גלול קלות למטה אל הכתוב האחרון האחרון שיש לכלול בקבוצה, והקש על הפסוק הזה


3. קווים יופיעו תחת הבחירות המרובות, אינדיקציה כולם נבחרו


4. בחרו בסמל ה- HIGHLIGHT ובחרו צבע


הערה: כדי להאיר את האור פשוט הקש על החלק המודגש והקש שוב על סמל ה- Highlight


               טיפ: כדי למצוא את אוסף הכתובים המודגשים שלך עבור אל הספריה שלי, ואז הדגש והקש על הצבע הספציפי ששימש