בחר את שפת התצוגה שלך
שנה את השפה המשמשת בכפתורי האפליקציה, התפריטים והתראות. זה לא משפיע על שפת הטקסט המקראי או השמע.