Pilih Bahasa Paparan Anda
Tukar bahasa yang digunakan dalam butang, menu dan makluman apl. Ini tidak menjejaskan bahasa teks atau audio Alkitab.