Tài khoản của tôi


 Đăng nhập hoặc đăng ký


Bạn có thể tạo danh sách phát, kế hoạch, ghi chú, đánh dấu và đánh dấu và tải xuống nội dung để sử dụng ngoại tuyến theo các bước sau.
Đăng ký với email
Điền vào các trường bắt buộc:


* Email

* Tên đầu tiên

* Họ

* Mật khẩu bạn chọn

* Xác nhận mật khẩu

* Tùy chọn nhận email cập nhật (không bắt buộc và có thể từ chối bằng cách bỏ chọn hộp)

* Nhấp vào Đăng ký


Giới thiệu

Đăng ký với Facebook
Điều này cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào có Facebook.
1. Chọn Đăng nhập bằng Facebook
2. Nếu bạn chưa đăng nhập Facebook trên thiết bị, bạn sẽ được hướng dẫn nhập chi tiết Facebook của bạn.
3. Cho phép Bib.is truy cập vào Facebook của bạn

Giới thiệu

Đăng ký với Google
    Điều này cho phép bạn đăng nhập vào ứng dụng trên bất kỳ thiết bị nào với Google
        1. Chọn Đăng nhập bằng Google.


        


        2. Nếu bạn chưa đăng nhập vào Google trên thiết bị, bạn sẽ được hướng dẫn nhập chi tiết Google của bạn.
        3. Cho phép Bib.is truy cập vào tài khoản Google của bạn