Bible.is เป็นที่ตั้งของคัมภีร์ไบเบิลที่แตกต่างกันหลายพันเวอร์ชันในภาษาต่างๆทั่วโลก! หากคุณรู้สึกคันเพื่อสำรวจสิ่งที่มีอยู่ด้านล่างเป็นวิธีการ:


1. เลือก My Bible 


ภายใต้“ My Bible” คุณจะเห็นเวอร์ชันของคัมภีร์ไบเบิลและภาษาที่สัมพันธ์กัน


2. เลือก  จากนั้นค้นหา


เคล็ดลับ: หากรุ่นที่ต้องการไม่อยู่ในรายการในทันทีให้ค้นหาภาษาหรือประเทศที่จะแสดงรายการรุ่นใต้


3. เริ่มต้นพิมพ์ชื่อเวอร์ชั่นภาษาหรือประเทศที่เกี่ยวข้องกับเวอร์ชั่นไบเบิล


เมื่อคุณพบเวอร์ชันที่คุณต้องการแล้วให้เลือกเพื่อให้เป็นคัมภีร์ไบเบิลของคุณ


   

เคล็ดลับ: ไอคอนภายใต้เวอร์ชันไบเบิลจะระบุเนื้อหาที่เรามีให้สำหรับรุ่นนั้น หากไม่มีไอคอนเสียงคุณจะไม่สามารถฟังพระคัมภีร์นั้นได้4. คัมภีร์ไบเบิลที่ต้องการควรปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ!


คุณเปลี่ยนพระคัมภีร์ได้สำเร็จ อย่าลังเลที่จะสำรวจคัมภีร์ไบเบิลฉบับนี้หรือย้อนกลับไปตามขั้นตอนด้านบนเพื่อค้นพบอีกนับพัน!